Su Yönetiminde Başarılı Projeler ve Yenilikçi Ürünler Ödüllendiriliyor

Ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetimince farkındalığı artırmak, başarılı projeler ile yenilikçi ürünler teşvik etmek ve kamu – özel sektör – üniversite işbirliğine katkı sağlamaktır.

Başvuru
Ödül Başvurularının Yapılması1 Nisan 2023 – 30 Ağustos  2023
Jüri Değerlendirme Süreci4 Eylül 2023 – 6 Ekim 2023
Ödül Kazananlara Bildirimlerin Yapılması9 Ekim 2023 – 13 Ekim 2023
Ödül Törenine Katılım Teyitlerinin Alınması16 Ekim 2023 – 20 Ekim 2023
Ödül Töreni31 Ekim 2023 saat 18:00
(7. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumuile eş zamanlı olarak düzenlenecek)

Ödül Kategorileri

Su ve Kanalizasyon İdaresi

İl Belediyesi

İlçe Belediyesi

Sulama Birliği

Üretici

Yüklenici

Müşavir

Üniversite

Medya

İş Dünyası

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvurular online olarak ödül başvuru formu ile alınmaktadır. Resmi yazı, e-posta, faks, vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kurumlar başvuru için internet sitesi üzerinde online başvuru formunu doldururlar. Aynı kurum birden fazla ödül başvurusunda bulunabilir ancak her başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Teknik Usuller Tebliği ile Sulama Sistemlerindeki Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ülkemizdeki su kayıplarının azaltılması çalışmalarına yarar sağlayan başarılı proje, yenilikçi ürün ve en iyi haber değerlendirmeleri Jüri tarafından yandaki kıstaslar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Başvuru

  • Azaltılan su kayıpları oranı
  • Yerli ürün kullanımı
  • Çevrenin korunması
  • Yenilikçi fikir
  • Ar-Ge katkısı
  • Toplumsal fayda
  • Sosyal sorumluluk
  • Sürdürülebilirlik

Değerlendirme Kurulu

Akif ÖZKALDI

Tarım ve Orman E. Bakan Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ

Türkiye Su Enstitüsü E. Başkanı

Prof. Dr. Cumali KINACI

İTÜ KKTC Rektörü

Yasin TORUN

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

1. Su Yönetimi Ödülleri Fotoğraflar

SYÖ 2019 Sonuç Bildirimi                       SYÖ 2022 Sonuç Bildirimi

2. Su Yönetimi Ödülleri Fotoğraflar

İletişim Formu

Eş Zamanlı Olarak

©2023 3. Türkiye Su Yönetimi Ödülleri | Tüm Hakları Saklıdır.