Su Yönetiminde Başarılı Projeler ve Yenilikçi Ürünler Ödüllendiriliyor

Ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetimince farkındalığı artırmak, başarılı projeler ile yenilikçi ürünler teşvik etmek ve kamu – özel sektör – üniversite işbirliğine katkı sağlamaktır.

Kayıt OlBaşvuru Yap
Ödül Başvurularının Yapılması
22 Mart 2020 – 14 Ağustos 2020

Jüri Değerlendirme Süreci
15 Ağustos 2020 – 15 Kasım 2020

Ödül Kazananlara Bildirimlerin Yapılması
16 Kasım 2020 – 20 Kasım 2020

Ödül Törenine Katılım Teyitlerinin Alınması
16 Kasım 2020 – 23 Kasım 2020

Ödül Töreni
3 Aralık 2020 saat 18:00
(6. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu
ile eş zamanlı olarak düzenlenecek)

Ödül Kategorileri

Su ve Kanalizasyon İdaresi

İl Belediyesi

İlçe Belediyesi

Sulama Birliği

Üretici

Yüklenici

Müşavir

Üniversite

Medya

İş Dünyası

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvurular online olarak ödül başvuru formu ile alınmaktadır. Resmi yazı, e-posta, faks, vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kurumlar başvuru için internet sitesi üzerinde kullanıcı hesabı oluşturarak online başvuru formunu doldururlar. Aynı kurum birden fazla ödül başvurusunda bulunabilir ancak her başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Teknik Usuller Tebliği ile Sulama Sistemlerindeki Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ülkemizdeki su kayıplarının azaltılması çalışmalarına yarar sağlayan başarılı proje, yenilikçi ürün ve en iyi haber değerlendirmeleri Jüri tarafından yandaki kıstaslar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

  • Azaltılan su kayıpları oranı
  • Yerli ürün kullanımı
  • Çevrenin korunması
  • Yenilikçi fikir
  • Ar-Ge katkısı
  • Toplumsal fayda
  • Sosyal sorumluluk
  • Sürdürülebilirlik

Değerlendirme Kurulu

Akif ÖZKALDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
(Başkan)

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Cumali KINACI

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Bilal DİKMEN

Su Yönetimi Genel Müdürü

Yasin TORUN

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

1. Su Yönetimi Ödülleri Fotoğraflar

İletişim Formu

  • Bu alan doğrulama amaçları içindir ve değiştirilmemelidir.

Eş Zamanlı Olarak

+90 312 440 41 55

©2020 2. Türkiye Su Yönetimi Ödülleri | Tüm Hakları Saklıdır